Aluprof MB – 104 PASSIVE

Konstrukcja

 • głębokość ramy 95 mm
 • głębokość skrzydła 95 mm
 • przepuszczalność powietrza klasa 4 , Pn-En 12207:2001
 • wodoszczelność klasa E1200 Pa, Pn-En 12208:2001
 • przenikalność cieplna UD= od 0,54 W/M2/K
 • odporność na obciążenia wiatrem klasa C4/B5, Pn-En 12210:200
 • możliwość zastosowania zawiasów nawierzchniowych, rolkowych lub ukrytych
 • dylatacyjne kształtowniki skrzydeł drzwi
 • próg o szerokości 95mm – taka sama szerokość progu i ościeżnicy
 • system drzwiowy z przegrodą termiczną MB-104 Passive, o najwyższej izolacyjności termicznej, spełniający wszelkie wymagania stawiane elementom stosowanym w budownictwie pasywnym
 • konstrukcja kształtowników systemu MB-104 Passive posiadająca dwa warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: SI i AERO

Szyby

 • grubość szklenia 27 – 72 mm

Katalogi


Dokumentacja