Elastyczne bramy szybkobieżne

Konstrukcja i wyposażenie

INFORMACJE

V 4015 SEL

Alu-R

V 5015 SEL

V 5030 SEL

V 6030 SEL

V 6020 TRL

V 10008

V 4015 Iso L

V 2515 Food L

V 2012

V 3015 Clean

V 5030 MSL

V 3009 Conweyor

V 6030 Atex

ZAKRES ZASTOSOWANIA

WEW / ZEW

WEW

WEW / ZEW

WEW

WEW

WEW

WEW / ZEW

PRĘDKOŚĆ ZE STEROWANIEM BK 150 FU E-1 / AK 500 FUE – 1

OTWIERANIE MAKS. (m/s)

1,5

2,0

1,5 / 0,8

1,5

1,2

1,5

0,8 / 1,2

1,5

ZAMYKANIE OK. (m/s)

0,8

0,5

0,4

0,5

0,8

0,8 / 0,5

0,5

KURTYNA

TYP

PCV, ZABEZPIECZENIA PRZECIWWIATROWE ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ Z BOCZNYMI PODWÓJNYMI ROLKAMI

PVC, PROFILE ALUMINIOWE

PCV, ZABEZPIECZENIA PRZECIWWIATROWE ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ Z BOCZNYMI PODWÓJNYMI ROLKAMI

PCV, ZABEZPIECZENIA PRZECIWWIATROWE ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ Z BOCZNYMI PODWÓJNYMI ROLKAMI I MECHANIZMEM NACIĄGOWYM

PCV, ZABEZPIECZENIA PRZECIWWIATROWE ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ Z BOCZNYMI PODWÓJNYMI ROLKAMI I Z PODWÓJNYM MECHANIZMEM NACIĄGOWYM

IZOLOWANA Z WYPEŁNIENIEM Z PIANKI PE O gr. 20 mm

PCV, ZABEZPIECZENIA PRZECIWWIATROWE ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ

PCV, ZABEZPIECZENIA PRZECIWWIATROWE ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ Z BOCZNYMI PODWÓJNYMI ROLKAMI

PCV, ZABEZPIECZENIA PRZECIWWIATROWE ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ

PVC, PROFILE ALUMINIOWE PRZECIWWIATROWE

PCV, ZABEZPIECZENIA PRZECIWWIATROWE ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ

ZAKRES TEMPERATUR

OD +5° C DO +40° C

OD +1° C DO +40° C

OD +5° C DO +40° C

GRUBOŚĆ TKANINY (mm)

1,5

2,4

1,5

1,5

2,4

1,5

GRUBOŚĆ SEKCJI PRZEŹROCZYSTEJ (mm)

2,0

4,0

2,0

2,0

2,0

CAŁKOWICIE PRZEŹROCZYSTA KURTYNA

4,0

4,0

OTWIERANIE AWARYJNE

AWARYJNA KORBA RĘCZNA

+

+

+

AWARYJNY ŁAŃCUCH RĘCZNY

+

PRZECIWWAGA Z HAMULCEM ZWIERNYM

+

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATROWE (PN-EN 12424)

SZEROKOŚĆ BRAMY

4000 mm

KLASA 2

KLASA 4

KLASA 1

KLASA 2

SZEROKOŚĆ BRAMY

> 4000 mm ≤ 5000 mm

KLASA 2

KLASA 3

SZEROKOŚĆ BRAMY

> 5000 mm

KLASA 2

KLASA 2


Rodzaje powierzchni

                                            RAL

Kolory kurtyny:

  • RAL (V 4015 SEL Alu-R, V 5015 SEL, V 5030 SEL, V 6030 SEL, V 10008, V 2515 Food L, V 2012): RAL 1018 (żółty), RAL 2004 (pomarańczowy). RAL 3002 (czerwony). RAL 5010 (niebieski), RAL 7038 (szary)
  • RAL (V 6020 TRL): RAL 1018 (żółty) –  pasy zabezpieczeń przeciwwiatrowych (W), RAL 2004 (pomarańczowy) – W, opcjonalny kolor tkaniny (G). RAL 3002 (czerwony) – W. RAL 5010 (niebieski) – W/G, RAL 7038 (szary) – W/G
  • RAL (V 4015 Iso L): 7038 (szary)
  • RAL (V 3015 Clean): RAL 1018 (żółty) – W,  RAL 2004 (pomarańczowy) – W, RAL 3002 (czerwony) – W,  RAL 5010 (niebieski) – W, RAL 7038 (szary) – W

Katalogi


Dokumentacja